De wereld verandert steeds sneller

Interview met Wil Versteijnen

Rasondernemer Wil Versteijnen (GVT) spreken we op zijn druk bezette terminal in Tilburg waar om ons heen de containers als broodjes gecontroleerd door de lucht vliegen. De onderwerpen modal shift, modal split en sychromodaliteit zijn voor hem geen vage toekomsttermen, maar al jaren de kern van z’n verdienmodel. Hoge betrouwbaarheid door het uitermate goed in de vingers hebben van de data en adaptief zijn op basis van die goede data en een geoliede organisatie en netwerk. ‘Onze hoge betrouwbaarheid is een eis van onze klanten, daar worden wij op afgerekend. Maar onze hoge betrouwbaarheid helpt ook andere schakels in de supply chains. Deepsea terminals weten exact wanneer wij onze ladingspakketten komen brengen of halen, hetgeen hun operaties ook efficiënter maakt. Jammer natuurlijk dat we daar geen incentive voor krijgen’.

GVT werkt al een tijd met het principe van een synchromodale corridor benadering. We spelen daarbij in op de wensen onze klanten die voor hun ketens korte reactietijden, betrouwbaarheid en 24/7 eisen. Synchromodaal met als kern de barge en het spoor en trucking als last mile oplossing.. Maar Wil heeft daar wel een hartekreet bij: ‘wat belangrijk én fair is, is dat er een gelijk speelveld is. Afspraken die we met elkaar als ketenpartners hebben gemaakt zoals bijvoorbeeld over voertuiggewicht, modal split en minimale barge call size moeten ook worden nagekomen en worden gehandhaafd. Ik ben er van overtuigd dat als je gaat handhaven op truck overgewicht -liefst bij de bron of de grens- je het speelveld écht gaat opschudden en ten gunste van de barge en trein’. En dat het kan en werkt laten onze buren in de havens van Antwerpen en Hamburg gewoon ook zien’.

Een andere ontwikkeling die Wil ziet is dat deepsea terminals containers van de kostbare ruimte in het havengebied terug het achterland induwen. De hoge kosten van demurrage en detention dwingen tot het zeer snel brengen en halen van grote ladingspakketten. Hierbij spelen de inlandterminals een belangrijke rol als buffer. ‘Grote ladingspakketten zijn bij uitstek geschikt voor spoor en barge, mits je een betrouwbare dienst hebt. Daarom is het wèl van groot belang dat verstoringen op de infrastructuur die in handen is van de overheid goed en tijdig met de sector worden gecommuniceerd om deze betrouwbaarheid te kunnen garanderen’.

Hierbij waarschuwt Wil voor het gevaar van de reversed modal shift. Als je de betrouwbaarheid niet kunt garanderen, of dat het een paar keer mis gaat, dan veert iedereen weer terug naar het traditionele trucken. ‘Modal shift wordt ook wel een mental shift genoemd: je moet het een keer hebben geprobeerd en ervaren voordat je de stap durft te nemen’. Wij moeten daarbij de betrouwbare partner zijn die deze dienstverlening iedere dag weer waar maakt.

Over de toekomst denkt Wil ook ‘synchromodaal’. Zorg dat je je snel kunt aanpassen aan de omstandigheden, kies op basis van scenario’s en probeer niet alles te voorspellen. ‘Door de snel veranderende wereld -denk maar eens aan innovaties in ICT, Covid-19, verduurzaming en cabotage- is het maken van meerjarige toekomstplannen uitermate ingewikkeld geworden’.

Tenslotte heeft hij nog een boodschap voor de overheid. ‘Kijk in de private sector spreken we elkaar keihard aan. Klanten en toeleveranciers. Gericht op het realiseren van een performance voor die eindgebruiker en end-to-end van opzet. Ik zou zeggen: beste publiek domein, leer daar van. In dit overvolle land zullen we met elkaar strakkere afspraken moeten gaan maken over hoe we de schaarse infrastructuur op een eerlijke manier kunnen verdelen. Heel huiselijk.’

Dirk-Jan de Bruijn/Michiel Jak/Hans Bakker[1]


 

[1] Zij houden deze interviews vanuit hun ‘trekkende rol’ in het op te zetten Modal Shift programma, geïnitieerd door het samenwerkingsverband ministerie van IenW, Logistieke Alliantie én Topsector Logistiek. In het kader van dit op te zetten programma worden meerdere bestuurders, ondernemers en experts/influencers geïnterviewd die een rol spelen in het creëren van een doorbraak op in het taaie Modal Shift vraagstuk.