Voordelen en Informatie

7 Voordelen voor Bedrijven

  • Positief imago door duurzame productie en mobiliteit
  • Financiële compensatie dus weinig opstartkosten
  • Efficiënte logistieke organisatie (m.b.v. logistiek makelaars)
  • Minder vertragingen ondanks grootschalig onderhoud aan de weg
  • Minder maatschappelijke kosten (slijtage wegennet, geluidshinder, files)
  • 50% minder CO2-uitstoot in 2030
  • 95% minder CO2-uitstoot in 2050

Minder slijtage wegdek

Verbeterde mobiliteit

Positief duurzaam imago

Minder oponthoud

Efficiënte logistieke keten

Minder CO2 uitstoot

Chauffeurstekort

Ook over het spoor

Modal Shift

Nú is het moment om de vervoersmodaliteit te wijzigen!

Het ambitieuze Modal Shift-programma moet ertoe leiden dat er meer containers over het water en spoor worden vervoerd, in plaats van over de weg.

Wat is Modal Shift

Het programma Modal Shift richt zich specifiek op het transformeren van vervoer van containers over de weg naar de binnenvaart én naar het spoor. De druk op het wegennet neemt toe, terwijl er alternatieven zijn voor vrachtvervoer. Het Modal Shift-programma wil de aantrekkelijkheid van de binnenvaart en spoor daarom breder bekendmaken binnen het bedrijfsleven en nieuwe projecten helpen realiseren. Modal Shift kent immers vele aanbieders en vragers, de potentie is groot.

De organiserende partijen van Modal Shift zijn Stichting Connekt, de Topsector Logistiek, het ministerie van IenW, de provincies en Logistieke Alliantie. Zij hebben een verantwoordelijkheid in het stimuleren van verladers en vervoerders om hun vrachtvervoer te verplaatsen van de weg naar het water of spoor. We zijn er dan ook trots op dat al deze partijen de handen ineen hebben geslagen in een virtueel samenwerkingsverband, waarmee we zo een nationaal doorbrekend programma gaan creëren.

Waarom nu

De Nederlandse infrastructuur staat voor een enorme vervangings- en renovatieopgave. (Zie kaart hiernaast. Bron: Rijkswaterstaat). Wegafsluitingen zullen leiden tot een teruglopende capaciteit op de weg, zeker in de corridors Oost, Zuid-Oost en Zuid waarop wij ons nu richten. Dit maakt de weg tot een minder betrouwbare vervoersmodaliteit voor vracht. Daarbij is er maatschappelijk natuurlijk veel aandacht voor de veiligheid op de weg, de stikstofproblematiek en de klimaatdoelen: 50% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050 (t.o.v. 1990).

“Bedrijven maken deel uit van ketens en netwerken tussen vraag en aanbod en zij willen hun ‘merk’ veel sterker verbinden met duurzame productie en ook met duurzame mobiliteit. Ook de zogenaamde maatschappelijke kosten (bijvoorbeeld van slijtage wegennet, geluidshinder, uitstoot en files) spelen een grote rol. Er is nog volop ruimte op de rivieren. Dat maakt Modal Shift juist zo relevant.”

 

Doel?

Voor de periode 2021-2025 is de ambitie om op de corridors Zuid en Zuid-Oost dagelijks 3.000 TEU van de weg naar de binnenvaart of spoor te shiften. Op de weg zien we veel containers van 2 TEU, de lange versie.

Ook voor bulk

De ambitie is om tot een gemiddelde “Modal Shift” van 3.000 TEUeq per werkdag te komen. Een vrachtwagen die tot het maximaal toegestane gewicht per combinatie is geladen met bulkgoederen telt hierbij overigens mee als 1,7 TEUeq.

Hoe is de situatie nu?

Een container komt beschikbaar voor transport (vol met producten voor klanten of leeg voor retour) en wordt door een vrachtwagen opgehaald, waar en wanneer je maar wilt. Die levert die container ‘just in time’ af exact op de plek waar je hem wilt hebben. Een op het oog ideale vorm van vrachtvervoer, maar met de haken en ogen die we hiervoor al noemden. Vervoer je een container niet op een vrachtwagen, maar via de binnenvaart of spoor, dan moet je planmatiger te werk gaan. Er komt bijvoorbeeld op twee momenten per dag een schip of trein langs, waar je een container op moet zetten. Dit stelt andere eisen aan de logistieke organisatie. Als bedrijf heb je de nieuwe structuur niet één, twee, drie geïmplementeerd. Goed gevulde schepen of treinen die op gezette tijden vertrekken en aankomen vraagt om samenwerking tussen vele partijen in de logistieke ketens. Het ministerie wil in directe samenwerking met onze partners middels een tijdelijke impuls een permanente transitie gaan realiseren. Alleen zo doorbreken we vastgeroeste ingesleten patronen met structurele resultaten voor meerdere decennia.

Wat is er nodig voor meer containers per binnenvaart?

Modal Shift is een heuse systeeminnovatie. Verschillende partijen moeten samen de uitdaging aangaan. Vervoerders hebben voldoende lading nodig om te kunnen gaan varen met volle schepen. Zij moeten dus zorgen dat meerdere partijen hun schip vullen. En verladers willen zeker zijn van voldoende ruimte, afvaarten en treinfrequenties voor hun vracht.

Om volop te profiteren van Modal Shift, moet een vervoerder een goede lijndienst aanbieden met een hoge frequentie (van meerdere keren per dag) en betrouwbaarheid. Verladers staan voor een andere uitdaging: zij willen weten waar ruimte is en met wie hun vracht mee kan en wanneer. Een betrouwbare, betaalbare dienst die regelmatig wordt uitgevoerd en die goed gevonden wordt is dus het ideaalbeeld

Voor welke bedrijven liggen er kansen?

Een breed scala aan bedrijven maakt al gebruik van de binnenvaart of spoor en past daarom in potentie goed bij Modal Shift van weg naar water en spoor. Denk aan high-tech, voedingsmiddelen en consumentenproducten die in containers zitten of kunnen. Sommige grote bedrijven kunnen op dit gebied zélf veel organiseren. Voor mkb-bedrijven is het lastiger, omdat zij in hun eentje geen schip of treinstel vol krijgen. Zij kunnen met andere kleinere bedrijven de handen ineenslaan en met hun gezamenlijke vracht een schip of treinstel te vullen.

Hoe begin je en wie helpen je hierbij?

Logistiek makelaars zorgen ervoor dat alle relevante partijen worden benaderd en geïnformeerd over Modal Shift. Er worden door de overheid middelen beschikbaar gesteld in de vorm van een regeling die helpt om aanloopkosten en aanloopverlies te dekken. Je hoeft niet in één keer je hele bedrijf om te gooien, maar kunt met een paar partijen in de keten een paar kleine projecten doen, om te kijken wat Modal Shift voor je bedrijf betekent en hoe je het in de toekomst kunt toepassen. Stel ons je vragen, deel je twijfels of zorgen. Wij denken graag met je mee.

Goed onderbouwen

We weten dat voor een ondernemer aspecten als kosten, duurzaamheid, voorspelbaarheid belangrijk zijn. De logistiek makelaars kijken graag binnen de realiteit van die ondernemer naar wat er mogelijk is. Hoe staat het met de kosten en betrouwbaarheid van hun huidige transport over de weg? Hoeveel bedraagt de CO2-uitstoot van hun vervoer nu?

Op neutrale wijze zetten wij die gegevens af tegen vervoer van dezelfde hoeveelheid vracht, maar dan over water of spoor. Door inzicht te verschaffen in de logistieke stromen van een bedrijf en de daarbij behorende cijfers, kunnen wij goed onderbouwen hoe en waarom Modal Shift kan bijdragen aan een grotere toekomstbestendigheid van hun bedrijf en sector.

Tips en middelen

We delen hier verschillende tips en middelen die je helpen om te kiezen voor een Modal Shift. Wil je Modal Shift doorvoeren in je organisatie, meer informatie of wil je juist ideeën delen? Onze logistiek makelaars staan je graag te woord.

Modal Shift netwerk betrokkenen

Topsector Logistiek / Connekt
Logistieke Alliantie
evofenedex
Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart
Port of Rotterdam
Bureau Voorlichting Binnenvaart
EICB
TLN
Rijkswaterstaat
MCA Brabant
Logistiekbereikbaar