Meedoen

Deelnemen aan de Modal Shift regeling

Het Modal Shift Programma kent een subsidieregeling (voor binnenvaart en spoor) en een aanbesteding (voor binnenvaart). We hebben een paar vragen over de subsidieregeling op een rij gezet om de Modal Shift Regeling helder en eenvoudig uit te leggen. Wil je meedoen? Neem dan contact op met een van onze Logistiek Makelaars.

De grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis is gestart: Rijkswaterstaat vervangt en renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Dat betekent enorm oponthoud voor vervoer over de weg. Bovendien zal het goederenvervoer structureel groeien. Dit heeft bij elkaar grote gevolgen voor de bereikbaarheid van stedelijke gebieden en havens in de Randstad. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil verkeersopstoppingen terugdringen door vervoer via water én spoor te subsidiëren. Daarnaast is het ook een manier om goederenvervoer te verduurzamen.

De regeling is bedoeld voor vervoer van goederen in containers maar ook voor bulkvervoer. Een vrachtwagen die tot het maximaal toegestane gewicht per combinatie geladen is met bulkgoederen hierbij overigens telt mee als 1,7 TEUeq. Voor kleinere en middelgrote transporten ligt een shift naar water of spoor minder voor de hand, dus daarom wil deze regeling verladers helpen om ladingen te bundelen. Daarom geldt de subsidie ook voor activiteiten die direct vracht bundelen én voor activiteiten die dit proces ondersteunen (bijvoorbeeld met digitale middelen). Op deze manier kan je kennismaken met de binnenvaart en het spoor als transportmodaliteit. De intentie is dat verladers dit ook op lange termijn als reëel alternatief voor het gebruikelijke wegvervoer te zien.

In 2021 was een tijdelijke regeling van kracht welke op 1 september jl. is gesloten. Vanaf 1 januari 2023 is er een  nieuwe subsidieregeling gepubliceerd.

Je kunt deelnemen aan de subsidie wanneer je vrachtvervoer verplaatst van weg naar binnenvaart of spoor. De subsidie geldt voor de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen, Venlo en Maastricht. Daarnaast geldt de regeling voor heel Nederland wanneer je besluit goederen van de weg naar het spoor te verplaatsen.

De regeling wil barrières om voor binnenvaart of spoor te kiezen wegnemen. Je kunt een bijdrage krijgen voor de aanloopkosten – de zogeheten onrendabele top – gemaakt wordt om vracht te bundelen of te verplaatsen. De subsidie wordt voor (een deel van de) aanloopkosten van maximaal 24 maanden toegekend.

Baseer je aanvraag op een concreet voorstel om vracht te verplaatsen van de weg naar het water of het spoor. Dien jouw aanvraag in bij uitvoeringsorganisatie Connekt nadat een nieuwe subsidieregeling is gepubliceerd. Wil je hulp bij het verkennen, organiseren en benutten van de mogelijkheden voor modal shift, dan kan je terecht bij een onafhankelijke logistiek makelaar.

Verwachtingen

Kosten, Duurzaamheid en Voorspelbaarheid?

We weten dat voor een ondernemer aspecten als kosten, duurzaamheid, voorspelbaarheid belangrijk zijn. De logistiek makelaars kijken graag binnen de realiteit van die ondernemer naar wat er mogelijk is. 

  • Hoe staat het met de kosten en betrouwbaarheid van hun huidige transport over de weg?
  • Hoeveel bedraagt de CO2-uitstoot van hun vervoer nu?

Op neutrale wijze zetten wij die gegevens af tegen vervoer van dezelfde hoeveelheid vracht, maar dan over water of spoor. Door inzicht te verschaffen in de logistieke stromen van een bedrijf en de daarbij behorende cijfers, kunnen logistiek makelaars goed onderbouwen hoe en waarom Modal Shift kan bijdragen aan een grotere toekomstbestendigheid van hun bedrijf en sector.

Meer weten? Neem contact op met een van onze logistiek makelaars of bekijk een praktijkvoorbeeld.

Voor iedereen!

Iedereen kan deelnemen. Er is niet
alleen een rol voor grotere bedrijven,
of vervoerders, maar ook voor MKB
bedrijven, verladers, havenbedrijven,
binnenvaartschippers, gemeenten,
kortom, iedereen betrokken is bij
containervervoer binnen de corridors
Oost, Zuid-Oost en Zuid.

Eenvoudig

Samen met een logistiek makelaar
breng je jou logistieke proces in kaart
en kijk je waar binnenvaart een goed
en gunstig alternatief is voor jou
bedrijf of organisatie. Bekijk ook eens
onze interviews met bestuurders,
ondernemers en experts op het
gebied van Modal Shift.

Minder slijtage wegdek

Verbeterde mobiliteit

Positief duurzaam imago

Minder oponthoud

Efficiënte logistieke keten

Minder CO2 uitstoot

Chauffeurstekort