Periode 2021 - 2023

Tussenstand Modal shift

In de periode 2021 – 2023 hebben deelnemende bedrijven aan het Modal Shift Programma zich verbonden aan een modal shift van 880.214 TEUeq, waarmee zij 144.463 ton CO₂ beogen te besparen. Tot eind 2023 is hiervan zo’n 20% daadwerkelijk gerealiseerd; het komende jaar zal meer zicht geven op de uiteindelijke resultaten.

In onderstaande tabel is zowel de gesubsidieerde als de gecontracteerde modal shift per jaar weergegeven. Hierdoor kunnen de cijfers van de subsidie (over 24 maanden) en concessies (over 36 maanden) bij elkaar worden opgeteld.

Minder slijtage wegdek

Verbeterde mobiliteit

Positief duurzaam imago

Minder oponthoud

Efficiënte logistieke keten

Minder CO2 uitstoot

Chauffeurstekort

Voordelen

Waarom kiezen voor Modal Shift?

De Nederlandse infrastructuur staat voor een enorme vervangings- en renovatieopgave. Wegafsluitingen zullen leiden tot een teruglopende capaciteit op de weg, zeker in de corridors Oost, Zuid-Oost en Zuid. Dit maakt de weg minder aantrekkelijk om je containers over te vervoeren.

Ook over het spoor

Modal Shift

Van weg naar binnenvaart of spoor

Naast de enorme vervangings- en renovatieopgave is er maatschappelijk natuurlijk veel aandacht voor stikstofproblematiek en de klimaatdoelen: 50% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050 (t.o.v. 1990).

Daarom is voor de periode 2021-2025 de ambitie om op de corridors Oost, Zuidoost en Zuid dagelijks 3.000 TEU containers van weg naar binnenvaart of spoor te ‘shiften’. Nog niet overtuigd? Lees verder waarom het de moeite waard is te ‘shiften’ naar de binnenvaart of het spoor.

Benieuwd naar de prestaties van het Modal Shift programma?

Interview met

Wando Boevé

De Nederlandse infrastructuur staat voor een enorme vervangings- en renovatieopgave. Wegafsluitingen zullen leiden tot een teruglopende capaciteit op de weg, zeker in de corridors Oost en Zuid-Oost. Dit maakt de weg minder aantrekkelijk om je containers over te vervoeren.

' Samen halen we op de corridors oost, zuidoost en zuid dagelijks 3.000 teu van de weg '

Maak het verschil

Verladers staan voor een uitdaging: zij willen weten waar ruimte is en met wie hun vracht mee kan en wanneer. Een betrouwbare, betaalbare dienst die regelmatig vaart of rijdt over het spoor én die goed gevonden wordt is dus het ideaalbeeld”.

Sluit je aan

Doe mee met Modal Shift. Meld je aan via deze website, kom in contact met onze logistiek makelaars en bekijk wat jij kunt doen.