Maasvlakte Pilot met Trimodal biedt werkend alternatief voor model shift Maasvlakte met spoorboekje

Tussen Maasvlakte II en het Rail Service Centrum (RSC) Waalhaven in Rotterdam vindt relatief veel transport over de – congestiegevoelige A15 snelweg plaats. In een pilot heeft Trimodal getracht hier een werkend alternatief voor aan te bieden op basis van een vast spoorboekje.

In de nieuwe situatie wordt een hoogfrequente verbinding opgezet met mogelijkheid tot 100 TEU per single trip over het spoor tussen Maasvlakte II en RSC Waalhaven met een frequentie die oploopt tot 8 roundtrips per week met een doorlooptijd van twee uur (excl laden/lossen). Hierbij worden alle deepsea terminals 2 x per week bediend.

De bedoelde modal shift is +/- 60.520 TEUeq in 2023 oplopend naar 94.640 TEUeq in 2024. Op de langere termijn kan er gegroeid worden naar 16 roundtrips per week waardoor in potentie een jaarlijkse shift van 160.160 TEUeq kan worden gerealiseerd.

Er zijn momenteel 10 a 15 verladers c.q. logistiek dienstverleners bij het project betrokken met de verwachting om in totaal 30 logistieke dienstverleners en 10 verladers te betrekken.

Bea Schoenmakers, Manager Conventionel Transport Trimodal Europe:
“Over de A15 met containers levert voor veel vervoerders problemen op. Files en werkzaamheden en lange inlevertijden van containers bij de terminals, zorgen voor veel vertraging. Maar ook spoor operators hebben te maken met vertraging onderweg waardoor zij hun slottijden op de Deep sea terminals niet altijd halen.. Met een ‘vast spoorboekje’ op deze route bieden wij 99% zekerheid van op tijd rijden.. Deze trein rijdt ook met 1 container en biedt daarmee vervoerders en spooroperators meer zekerheid. Bovendien bespaart het tijd, kosten en reduceert Co2 uitstoot aanzienlijk.”

Door het aanbieden van een hoogfrequente, betrouwbare spoordienst tegen een concurrerende prijs ten opzichte van het wegvervoer, wordt het mogelijk om de modal shift structuur te geven in de totale supply chain. Middels een speciaal ontworpen boekingssysteem wordt dit mogelijk gemaakt..

De Maasvlakte shuttle zal volgens een vaste dienstregeling rijden, uitgevoerd door een intermodale operator (LTE) met standaard unit prijzen.

Transport bodemas modal shift Weurt – Sluiskil

Momenteel wordt op jaarbasis circa 80.000 ton bodemas geproduceerd die over de weg van Weurt naar een verwerker in Sluiskil wordt getransporteerd. In de nieuwe situatie zal de bodemas worden opgewerkt tot herbruikbare bouwstof in Sluiskil en gezien de afstand is transport van de bodemas van Weurt naar Sluiskil over het water van groot belang.

Hierbij zal een modal shift plaatsvinden van circa 4.500 TEUeq per jaar welke naar verwachting enigszins zal stijgen in de komende jaren. Bij dit initiatief zijn ARN, Heros Sluiskil en Daanen Shipping & Logistics betrokken partijen.

Hiermee wordt de congestie op de gehele route tussen Weurt en Sluiskil en visa versa verminderd inclusief minder uitstoot van schadelijke stoffen. Aanvullend wordt de toegankelijkheid van de scheepvaart verbeterd door optimalisatie van laad- en losmogelijkheden en de rijroutes op de kade inclusief het beheersen van emissies.

ARN heeft hiertoe langjarige afspraken met projectpartners gemaakt. Tevens heeft ARN hierdoor minder truckverkeer op het eigen terrein en de beschikking over laad- en loskades zonder dat voor- en natransport nodig zal zijn.

Koolwijk Modal Shift

In de huidige situatie worden zowel 20 als 40 ft zeecontainers met goederen van de haven Rotterdam over de weg vervoerd naar diverse bestemmingen in Duitsland. Dit geldt ook voor het retour brengen van de lege containers.

In de nieuwe situatie wordt een belangrijk deel van dit traject verplaatst naar spoor en binnenvaart waardoor alleen de ‘last mile’ nog per vrachtwagen zal worden afgelegd. Hierbij wordt een modal shift beoogd van 13.500 TEU in twee jaar tijd. Hierbij wordt samengewerkt met European Gateway Services (EGS).

De toegankelijkheid tot binnenvaart en spoor wordt verbeterd door het wekelijks kunnen reserveren van plekken op trein en binnenvaart. Hierbij wordt toegewerkt naar een klimaat neutrale dienstverlening.