Bij Modal Shift staat het belang van het bedrijf voorop

Interview met Mark Luikens

Wat heeft uw bedrijf nodig om goederen niet langer over de weg, maar via binnenvaart te vervoeren? Mark Luikens, logistiek makelaar in Limburg en Gelderland, helpt graag de afweging maken. Met het belang van u als ondernemer voorop.

Logistiek makelaars hebben kennis die u kan helpen het besluit te nemen voor modal shift of verduurzaming van vervoer. Ook verbinden de makelaars bedrijven aan elkaar, want vaak zijn verladers door ladingen te bundelen beter in staat om die shift te maken. Mark: ‘We kijken naar wat het bedrijf nodig heeft. We leveren maatwerk.’

Kosten en baten
De diensten van logistiek makelaars worden betaald door overheden, legt Mark uit. ‘We hebben de maatschappelijke belangen, zoals CO2-reductie en minder vrachtverkeer op de wegen, natuurlijk in ons achterhoofd. Maar we zijn volledig op het belang van het bedrijf gericht. We willen voorkomen dat het bedrijf op een idee wordt gebracht om vervolgens weer te stoppen. Het gaat om duurzame gedragsverandering. En dan moeten de kosten en baten voor een bedrijf wel goed uitpakken.’

Obstakels wegnemen
De interesse is groot. Mark: ‘Ondernemers zien het belang van bereikbaar houden van wegen en werken aan een duurzame toekomst.’ Toch zijn er ook obstakels. Neem bijvoorbeeld de soms oneerlijke concurrentie van vervoer over de weg door overbeladen vrachtwagens. Die hoeven dan minder ritten te maken, wat vervoer over de weg ‘goedkoper’ maakt. Ook zijn vertragingen in de Rotterdamse haven een moeizaam probleem. Dat proberen de logistiek makelaars kenbaar en zichtbaar te maken. Het financiële obstakel kan door de modal shift-regeling worden weggenomen. Wanneer een bedrijf een business case-berekening nodig heeft, om uit te vinden of het handig is om naar spoor of binnenvaart te gaan, kan Mark een expert inschakelen. Zoals Bureau Voorlichting Binnenvaart. De logistiek makelaar ondersteunt, maar verder blijft het een project van het bedrijf.

Graag beginnen
Samenwerking tussen verladers kan een belangrijke doorbraak betekenen. Mark noemt als voorbeeld afvalbedrijven die samen grote volumes huis- en bedrijfsafval willen vervoeren naar plekken waar het verwerkt wordt tot nieuwe materialen. ‘Hoe meer bedrijven dit gaan doen, hoe groter de kans groter wordt dat het rendabel is.’ Afval is trouwens niet meer de juiste term; ‘dat noemen we inmiddels circulaire stoffen of grondstoffen.’ Zo wil Chemelot in Limburg afval gaan gebruiken in waterstof en nieuwe grondstoffen. Diverse Limburgse bedrijven kijken nu hoe zij samen hun afval per binnenvaart bij Chemelot kunnen krijgen. ‘Er is zelfs al een intentieverklaring getekend,’ zegt Mark met gepaste trots. ‘Deze bedrijven willen graag beginnen.’

Er zijn diverse logistiek makelaars. Ze zijn allemaal verantwoordelijk voor een eigen regio of hebben een specifiek specialisme.

[1] We houden interviews vanuit het op te zetten Modal Shift programma, geïnitieerd door het samenwerkingsverband ministerie van IenW, Logistieke Alliantie én Topsector Logistiek. In het kader van dit op te zetten programma worden meerdere bestuurders, ondernemers en experts/influencers geïnterviewd die een rol spelen in het creëren van een doorbraak op in het taaie Modal Shift vraagstuk.