Koolwijk Logistics:

“Demurrage en detention spelbreker modal shift”

Ruim honderd jaar is Koolwijk Logistics uit Bergambacht een no-nonsense bedrijf dat kennis van zaken heeft, van aanpakken weet en zijn toekomst vooruit is. Reeds ver voor de start van het Modal Shift Programma maakte Koolwijk Logistics al gebruik van verschillende modaliteiten. Want, aldus directeur Piet Koolwijk: “Kilometers van de weg halen is een oplossing voor meerdere problemen.” Naast CO₂ noemt hij het toenemende chauffeurstekort en de vergrijzing. “Op de route van de Maasvlakte naar Duitsland via Venlo of Duitsland zijn de binnenvaart en het spoor een goed alternatief voor containervervoer. Op die manier kunnen we onze chauffeurs op de weg meer tijd geven om onze klanten op de kortere afstanden te bedienen.”

Hoe heeft het Modal Shift Programma jullie geholpen?
“De subsidie is niet de belangrijkste reden voor onze deelname aan het programma, want die is niet zo hoog: zo’n €11 per TEU. Belangrijker voor ons is dat het Modal Shift Programma een trigger is voor andere partijen om ook op te stappen op andere modaliteiten. Het zou mooi zijn als er een gezamenlijke beweging op gang gaat komen om Off-Road te gaan.”

Hindernissen zitten doelstelling in de weg
Daarvoor moeten nog wel wat hindernissen de wereld uit, vindt ook codirecteur Dave Koolwijk. “We lopen tegen de grenzen aan van demurrage en detention in de containerwereld. Als we langer de tijd hadden om over containers te beschikken zouden we veel meer kunnen doen.” Volgens hem ligt er een grote verbeterkans, die echter afhankelijk is van de rederijen: “Als de rederijen meer tijd geven voor het gebruik van de containers, dan kunnen wij veel meer gebruik maken van andere modaliteiten. Op dit moment berekenen ze ons na twee of drie dagen € 100 per dag. Daar kunnen wij niet tegenop werken. Als je voor de binnenvaart kiest, heb je die paar dagen extra gewoon nodig. Met het spoor gaat het iets sneller, maar ook daar kost het inklaren tijd. Met de auto kunnen we vandaag ophalen en vandaag lossen, dus wordt de container dezelfde dag of de ochtend erna teruggebracht. Tja, dat scheelt detention kosten. Maar het is niet beter voor het milieu, of de doorstroming.”

Doelstelling MSP
In 2021 startte Koolwijk Logistics een praktische samenwerking met de buren: Overslag Terminal Bergambacht (OTB). Samen hadden zij een reductiedoelstelling van 13.500TEU voor het Modal Shift Programma voor ogen. “Maar die doelstelling gaan we niet halen, door de hoge kosten van demurrage en detention waar we mee te maken kregen. Dat is ons een doorn in het oog. De hoge kosten weerhouden ons er niet alleen van om meer gebruik te maken van spoor en water. Het leidt ook tot onnodige verplaatsing van lege containers.” Piet Koolwijk legt uit dat de containers eerst terug moeten naar de haven voor ze weer uitgegeven worden voor hergebruik, en is flexibiliteit van de rederijen ver te zoeken. Sowieso is er in de haven veel congestie en is het een uitdaging om al het werk überhaupt gedaan te krijgen. Een lastige uitgangspositie voor de modal shift ambities van Koolwijk Logistics en OTB. Wie kan het verschil maken?

Oproep
“In principe kan de partij die de lading boekt iets veranderen aan de situatie,” vindt Dave Koolwijk. “Die moet tegen de rederij zeggen: ‘Ik wil twee weken vrij voor die container.’ Maar deze opdrachtgevers komen vanuit de hele wereld. Dus moet zo’n beslissing de ene keer in China, de volgende keer in Zuid-Afrika en dan weer in Brazilië worden genomen. Daarnaast kan de overheid natuurlijk eisen stellen. Daarom is onze oproep aan Connekt: neem contact op met de overheid en vertegenwoordigers van de Topsector Logistiek, om dit onderwerp nu eens concreet onder de aandacht te brengen. Als MKB willen wij graag een bijdrage leveren aan het klimaat en de doorstroming op de weg. Maar het moet wel haalbaar zijn. We zijn een bedrijf, geen filantropische instelling.”