Doel is duurzame Modal Shift met inzet van brains en ons terminal-netwerk

Interview met Christophe van der Maat

Wij spreken Christophe van der Maat – gedeputeerde provincie Noord-Brabant met de portefeuille Mobiliteit, Financiën en Organisatie – digitaal vanaf de achterbank van z’n dienstauto direct na de jaarlijkse BO MIRT-vergadering (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van 25 november jl.

Het was intensief, maar Christophe is een tevreden man: de uitkomst voor de Provincie Noord-Brabant was ronduit positief. ‘En goed om te zien dat we als Rijk en provincies van praten en plannen maken, verschuiven naar samenwerken, financieren en uitvoeren. We beseffen allemaal dat we dit alleen maar mét elkaar gefikst kunnen krijgen’. Wat hij ons dan nog niet kan vertellen horen wij even later wanneer minister Cora van Nieuwenhuizen haar besluit aankondigt dat voor de Modal Shift regeling (shift van containers van de weg –> binnenvaart) in de komende 4 jaar in totaal €40 miljoen beschikbaar zal zijn.

DUURZAMER ÉN SLIMMER

In Brabant is de afgelopen jaren al veel bereikt met Modal Shift zeker ook door het uitgebreide dekkend netwerk van terminals. ‘In 2001 zaten we totaal op zo’n 200.000 TEU, nu hebben we meer dan een miljoen TEU aan overslag. Voor ons als provincie is de combinatie van duurzamer en slimmer absoluut het bovenliggende thema. Méér vervoer van de weg naar het water gestimuleerd door de digitale agenda is ook beter voor zowel ons klimaat, de economie, de veiligheid en last but not least leidt het tot aanzienlijk minder congestie. Wij richten ons daarbij in eerste instantie op de grote bedrijven – want daar gaat het om dikke stromen.

In het kader van Groene Cirkels werkt de provincie samen met Cosun Beat Company en vervoer van bieten over het water is zo’n voorbeeld van zo’n dikke stroom met veel impact op verkeer en wegennet. Daarnaast zijn er meerdere logistieke dienstverleners – denk aan De Rijk, Versteijnen en Spierings – die zich ook toeleggen op het bundelen van kleinere volumes, speciaal gericht op veel MKB-bedrijven. Let wel: beiden hebben we écht nodig om zo die toekomstige doorbraken mogelijk te maken’.

WAT STAAT ER STRAKS ALS HET AF IS?

We vragen Christophe: wat is je droom, wanneer is de regeling na 4 jaar een succes, wat staat er als we je eind 2024 weer zouden bellen? ‘Echt verschuiven van grote volume TEU’s naar het water waarbij we de forse investeringen van de afgelopen jaren in terminals en infrastructuur optimaal benutten voor onze duurzame verbindingen naar Antwerpen, Rotterdam en het Duitse achterland.

Essentieel is daarbij dat we die transitie combineren met het creëren van toegevoegde economische waarde en werkgelegenheid in de provincie door slimme en uitgebreide vormen van dienstverlening zoals maintenance’. Dus niet de combinatie van groot beslag van schaarse ruimte, robotisering en veel inzet van arbeidsmigranten. ‘De uitstekende wisselwerking met MCA Brabant, Lean & Green Off Road, LCB en de inzet van studenten is een krachtig netwerk waardoor we als provincie daar waar nodig die transitie gericht zetjes in de goede richting kunnen geven.

En uiteraard blijven we oog houden voor de verbetering van de infrastructuur voor de binnenvaart. We willen er absoluut voor zorgen dat Brabantse bedrijven op een actieve manier de kansen gaan benutten die de regeling gaat bieden. Daarbij zou het mooi zijn wanneer de regeling ook een extra push geeft aan de verduurzaming van de binnenvaart. Zo is bijvoorbeeld het realiseren van gecombineerde oplaad-locaties voor zowel truck als binnenvaart voor ons als provincie een belangrijk thema voor de nabije toekomst. Kijk, en dat is het mooie van deze regeling: door het operationaliseren van slimmere logistiek – daarbij ondersteunt door nieuwe toepassingen als datadelen verzilver je direct de klimaatdoelen’.


 

Dirk-Jan de Bruijn/Hans Bakker[1]

[1] Zij houden deze interviews vanuit hun ‘trekkende rol’ in het op te zetten Modal Shift programma, geïnitieerd door het samenwerkingsverband ministerie van IenW, Logistieke Alliantie én Topsector Logistiek. In het kader van dit op te zetten programma worden meerdere bestuurders, ondernemers en experts/influencers geïnterviewd die een rol spelen in het creëren van een doorbraak op in het taaie Modal Shift vraagstuk.