' Het is de hele reis van de producten die telt, niet alleen het vervoer van de container '

- Frank Bruurs

Wanneer we kijken naar het carrière pad van Frank Bruurs, directeur van Spierings Smart Logistics in Den Bosch, dan stellen we vast dat hij 24 jaar geleden als zij-instromer in de business van logistieke dienstverlening, terminals en binnenvaart is terecht gekomen: via zijn schoonfamilie. Die historie is boeiend en laat zien dat ondernemen vraagt om voeling houden met de marktontwikkelingen om daar met visie en overtuiging op te reageren. Het illustreert ook dat de focus op denken en doen vanuit het perspectief van de klant en het blijven ontwikkelen van dienstverlening, twee essentiële pijlers zijn voor groei van de business en van de klantenkring. Een belangrijke leerschool in die 24 jaar was de periode waarin intensief werd samengewerkt met Heineken in Den Bosch. De internationale oriëntatie, de focus op processen en procedures, de langere termijn visie en de kennis van zaken in dat bedrijf zijn ingrediënten die Frank heeft verbonden met de typische kracht van een familiebedrijf.

LOGISTIEK SLIM OP 1 KM2

Een andere les uit die periode was dat afhankelijkheid van één grote klant forse risico’s met zich meebrengt. Die ervaring was rond 2003 een goede stimulans om te gaan werken aan een businessmodel dat gebaseerd is op diversiteit van klanten en op varianten in dienstverlening, die aansluiting houdt met groei en ontwikkeling van de klant. Dit concept is in de loop der jaren uitgegroeid tot de combinatie van Smart Hub en Spierings Smart Logistics. De Smart Hub is gelegen rondom de Inland Container terminal van BCTN in Den Bosch. Op de Smart Hub verhuurt Spierings Vastgoed logistieke bedrijfsruimtes waar binnen 1 kmeen diversiteit van logistiek gerelateerde bedrijven samenwerken en elkaar versterken. Hier worden logistieke diensten voor import en export uitgevoerd, zoals palletiseren van goederen, cross dock, opslag en VAL activiteiten. Alles met het oog op verder vervoer over water.

Voor Spierings Smart Logistics staat alles in het teken van een rimpelloos logistiek proces. Zo bieden zij MKB bedrijven de mogelijkheid om hun business te ontwikkelen op een back bone van multimodale verbindingen naar Rotterdam en Antwerpen. Dit is cruciaal voor de tevredenheid van klanten en toeleveranciers van een klant-bedrijf waarvoor logistiek niet de core business is. De combinatie van Smart Hub en Spierings Smart Logistics is een inspirerend voorbeeld van de richting die de provincie Noord Brabant voor ogen heeft met logistiek: impuls voor werkgelegenheid, kennis- en digitaal-intensief en hoge toegevoegde waarde dienstverlening.

SPIERINGS HELPT MKB BEDRIJVEN DE MODAL SHIFT TE MAKEN

We vroegen Frank specifiek naar de betrokkenheid van MKB bedrijven bij Modal Shift.

’Algemeen geldt dat de afstand tot wegtransport bij veel MKB bedrijven gevoelsmatig veel kleiner is dan tot binnenvaart. Dat komt omdat er in de directe omgeving van een MKB bedrijf meestal een aantal aanbieders van wegtransport actief zijn, dus de drempel om daarmee te gaan werken is laag, zeker in de beginfase. Wanneer de business groeit, groeit dat wegtransport mee. Switchen naar binnenvaart is dan echt een forse stap.

Voor een succesvolle switch gaat het om drie belangrijke factoren die perfect moeten passen. Allereerst de doelgroep-focus. MKB bedrijven die regelmatig importeren en exporteren via havens als Antwerpen  en Rotterdam zijn de belangrijkste doelgroep. Verder is het belangrijk om het verhaal over vervoer over water goed en compleet te vertellen, natuurlijk inclusief duurzaamheid. Daar hoort bij dat je niet alleen kijkt naar de container die vervoerd wordt, maar naar de totale reis van de producten, inclusief zaken zoals bundelen van deelvrachten van klanten, de tussenopslag, maar ook het afleveren op verschillende locaties en de administratieve en douane afhandeling.

Wanneer je samen met zon MKB bedrijf een analyse maakt van die totale reis, dan blijkt meestal dat de kosten van het vervoer alleen, niet de doorslag geven. Het naadloos verloop van al die andere zaken maakt het echte verschil. En daarom is er de derde factor die bepalend is voor de shift; het aanbieden en laten ervaren van uitstekende en flexibele logistieke dienstverlening die kan meebewegen met de ontwikkeling van zo’n MKB bedrijf. Een Smart Hub op basis van een containerterminal aan het water is, zoals in de praktijk is gebleken, een uitstekende locatie waar vanuit je de dienstverlening voor die gehele reis kunt organiseren. We hebben een prachtig netwerk van dergelijke terminals in Noord Brabant en we gaan daarom graag met die MKB doelgroep in gesprek.’


 

Dirk-Jan van Engelen/Hans Bakker[1]

[1] Zij houden deze interviews in het op te zetten Modal Shift programma, geïnitieerd door het samenwerkingsverband ministerie van IenW, Logistieke Alliantie én Topsector Logistiek – zie: www.containersvanwegnaarbinnenvaart.nl. In het kader van dit op te zetten programma worden meerdere bestuurders, ondernemers en experts/influencers geïnterviewd die een rol spelen in het creëren van een doorbraak op in het taaie Modal Shift vraagstuk – zie: https://containersvanwegnaarbinnenvaart.nl/actueel/