Modal Shift past uitstekend bij wie wij willen zijn

- Arno Huijsmans

COSUN BEET COMPANY

In gesprek met Arno Huijsmans, manager Agro Logistiek bij Cosun Beet Company.

Cosun Beet Company (tot recent bekend als Suiker Unie) is onderdeel van Royal Cosun. Arno maakt in ons gesprek direct de verbinding met de ambitie van het bedrijf:  ‘We willen de meest succesvolste, innovatiefste en groenste verwerker van bieten zijn in de wereld’.

We hebben het gesprek mede n.a.v. het persbericht over de pilot die het bedrijf in oktober en november gaat doen met het vervoer van suikerbieten over water. Van de teeltarealen in Zuid Limburg over 150+ kilometer naar de verwerkingsfabriek in Dinteloord (West Brabant). Twee ‘binnenvaart’ opties worden onderzocht als mogelijk alternatief voor het huidige vervoer over de weg: binnenvaart met open-top containers of bulk gestort. Jaarlijks worden in de oogstcampagne die 4 wintermaanden duurt circa 400.000 ton suikerbieten over de weg vervoerd. Een enorme logistieke operatie – 14.000 vrachten over de weg, 4 miljoen kilometers-  waarvoor met vervoerder IL&T heldere afspraken zijn gemaakt over de maximale tonnage per vrachtwagen.

WAAROM DE PILOT?

‘We hebben die ambitie geformuleerd dus we willen de groenste zijn en verder willen we in 2050 CO2 neutraal produceren. Dat is dus een enorme uitdaging’. ‘Logistiek is een van de 5 thema’s waaraan we werken en wanneer je daarop inzoomt dan is het duidelijk dat we ook in actie moeten komen bij het vervoer van bieten over de weg’.

Het bedrijf werkt in het kader van Groene Cirkels samen met de provincie Noord Brabant en Naturalis Biodiversity Center aan een circulaire samenleving met de natuur als partner. Naast de reductie van CO2-uitstoot en bijdragen aan vermindering van verkeersdrukte, noemt Arno ook een aantal andere factoren die zijn meegenomen in de voorbereiding van de pilot. Dit onderzoek is samen met MCA Brabant uitgevoerd dat gespecialiseerd is in het helpen realiseren van multimodaal goederenvervoer. “Het is een 24-uurs operatie en dan zijn beschikbaarheid van chauffeurs, CAO-ontwikkelingen en toekomstige kilometerheffing ook heel belangrijk.” Het resultaat van de proef moet inzicht geven in de betrouwbaarheid van de vooraf gemaakte analyses en van de gehele operationele keten, inclusief het binnenvaarttraject’. Behoud van de kwaliteit van de biet is daarbij cruciaal: ‘die is heel bepalend voor de ratio kosten vs. opbrengsten’.

Tijdens de pilot zullen bieten zowel op de conventionele manier van bulklading verscheept worden als in containers. Op die manier kan beter geanalyseerd worden wat de impact is van het transport over water op de kwaliteit van de bieten. De pilot zal begin december afgerond zijn. Op basis van de resultaten uit deze pilot kunnen dan de plannen gesmeed worden voor de bietencampagne voor 2021.

DOORKIJKJE NAAR DE TOEKOMST

Wanneer de pilot succesvol blijkt dan ziet Arno naast de toepassing voor de suikerbieten uit Limburg, nog andere interessante opties. ‘Er zijn wellicht kansen voor het bietenvervoer vanaf andere teeltarealen en ook onze eindproducten worden steeds meer in bulkverpakkingen vervoerd, dus vervoer over water kan interessant zijn’.

Belangrijke factor bij opschalen is goede kadefaciliteiten in Dinteloord. Met de Gemeente Steenbergen zijn hierover eerste gesprekken gevoerd. Wanneer deze kunnen worden gerealiseerd dan biedt dat ook goede mogelijkheden voor bedrijven op het naastgelegen Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland; glastuinbedrijven en bedrijven uit en gelieerd aan de agro- en levensmiddelensector om meer over water te gaan vervoeren.

Maar eerst een succesvolle pilot en ga aan de slag met de resultaten. ‘We hebben er veel vertrouwen in dat Modal Shift fors gaat bijdragen aan het realiseren van onze ambitie’.

 


 

12 oktober 2020, Hendrik Jan van Engelen van MCA Brabant en Hans Bakker