Port of Moerdijk als verbindend logistiek platform

Interview met Ferdinand van den Oever

HAVENBEDRIJF MOERDIJK

In gesprek met Ferdinand van den Oever, directeur Havenbedrijf Moerdijk

We voeren een dialoog-op-afstand met de baas van het Havenbedrijf Moerdijk. Een blij mens gelet op het feit dat hij onlangs groen licht kreeg voor de bouw van het ‘Logistiek Park Moerdijk’. Recent sprong Moerdijk – zoals onlangs te lezen was in het Nieuwsblad Transport – over de laatste horde, die van de stikstofrechten.

STRATEGISCHE WAARDE

‘Kijk voor ons als Moerdijk is het aanbieden van een congestievrije haven een cruciale asset. De logistieke vraag gaat met de bestaande infrastructuur nooit passen en extra asfalt gaat ons niet helpen. We moeten verladers verleiden om de stap te kunnen zetten naar de modal shift – zonder dat men ook maar iets aan betrouwbaarheid inboet. En ja, dit is écht strategisch: wij hebben zo oog voor het creëren van een toekomstvaste infrastructuur, maximaal inspelend op zowel ontwikkelingen in onze economie als ook de duurzaamheidscomponent’.

MULTICRITERIATOETS

‘Bij het acquireren van nieuwe partijen kijken we breder dan alleen het aanbieden van een ‘distributieoplossing’. Nadrukkelijk stellen we de vraag: ‘wat ga jij ons brengen’. Anders gezegd: welke waarde ga jij in de totale keten creëren? En daarin zijn we best wel sturend. Enerzijds hebben we een multicriteriatoets ontwikkeld waarbij we middels een vorm van een puntensysteem inzichtelijk maken hoe zo’n nieuwe speler past in de eisen van bereikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Anderzijds kunnen we sturend optreden door het bieden van kortingen op havengelden aan onze klanten die op de corridors varen en daarmee betrouwbare lijndiensten ontwikkelen. En het klopt, we hebben ook wel eens partijen afgewezen. Denk bijvoorbeeld aan de B2C business die qua karakter minder bij ons past – dit in tegenstelling tot onze core B2B. We willen de verladers die grote, dikke stromen hebben omdat zij bepalen welke modaliteit zij willen gebruiken en niet de fijnmazige distributie’.

HET BEGIN VAN EEN DIKKE STROOM

‘Het is onze ervaring dat je écht eerst een verlader moet hebben met een flink volume (‘captive lading’). Waarmee je een begin van een dikke stroom kunt creëren. Die je daarna kunt completeren met meerdere kleintjes. Maar wel in die volgorde: het moet immers bedrijfseconomisch levensvatbaar zijn. Waar we helemaal dol op zijn is als zo’n verlader dan ook z’n Europese distributie vanuit Moerdijk gaat regisseren. Zo zijn we erg trots op het feit dat Lidl z’n hele Europese distributie vanuit Moerdijk coördineert. En vanuit onze ‘makel & schakel’ rol als havenbedrijf kunnen we ook makkelijk meerdere partijen slim aan elkaar verbinden – gefocust op bijvoorbeeld het verzilveren van die duurzaamheidscomponent’.

DENKEN IN CORRIDORS

Van den Oever benadrukt in het interview meerdere keren dat hij content is met deze modal shift regeling. ‘Want dit is écht een voorbeeld van een aanpak waarin er wordt gedacht vanuit corridors en logistieke stromen. En niet vanuit de traditionele modaliteiten. Van A naar B dus. En ik merk in mijn frequente contacten met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat dit multimodaal denken nog lang niet in alle gelederen van de overheid is doorgedrongen. Dagelijks zie ik nog veel te veel voorbeelden waarin men puur acteert vanuit de silo weg of water. Terwijl de hele logistieke keten moet meebewegen: wij als haven Moerdijk maar óók bijvoorbeeld de deep sea terminals. Kern is het bundelen van lading op een corridor waarbij het opzetten van spoorshuttles en frequente binnenvaartlijndiensten niet zo veel verschilt van elkaar. De benodigde infrastructuur ligt al in Moerdijk of wordt nu (uit)gebouwd.

Tenslotte: ik vind ik de gekozen multidisciplinaire aanpak van deze modal shift regeling gewoon sterk (IenW, Topsector, Logistieke Alliantie). Overheden en bedrijfsleven gezamenlijk. Ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid. Maar wel gericht op dat gemeenschappelijke doel wat we met elkaar moeten gaan verzilveren: dagelijks tweeduizend TEU schoon en structureel van de weg’.

 


 

Dirk-Jan de Bruijn/Michiel Jak[1]

[1] Zij houden deze interviews vanuit hun ‘trekkende rol’ in het op te zetten Modal Shift programma, geïnitieerd door het samenwerkingsverband ministerie van IenW, Logistieke Alliantie én Topsector Logistiek – zie: www.containersvanwegnaarbinnenvaart.nl. In het kader van dit op te zetten programma worden meerdere bestuurders, ondernemers en experts/influencers geïnterviewd die een rol spelen in het creëren van een doorbraak op in het taaie Modal Shift vraagstuk – zie: https://containersvanwegnaarbinnenvaart.nl/actueel/